Harmonogram dyżurów wakacyjnych dla przedszkoli samorządowych

                                    prowadzonych przez Gminę Łomianki

1. Przedszkole Samorządowe w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 1, 05-092 Łomianki

                                            01 lipca 2024 r. – 30 lipca 2024 r.

2. Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie przy ul. Piaskowej 30, 05-092 Łomianki

                                            01 lipca 2024 r. – 30 lipca 2024 r.

3. Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym przy ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki

                                            31 lipca 2024 r. – 30 sierpnia 2024 r.

4. Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 8, 05-092 Łomianki

                                             31 lipca 2024 r. – 30 sierpnia 2024 r.

  1. Wydawanie wniosków od 22 kwietnia 2024 roku do 30 kwietnia 2024 roku, odbywa się w przedszkolu macierzystym wraz z potwierdzeniem faktu uczęszczania dziecka do przedszkola w bieżącym roku szkolnym.
  • Wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć stosowne oświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu i niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego przez oboje rodziców/prawnych opiekunów w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka na dyżur.
  • Rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od 06 maja 2024 roku do 17 maja 2024 roku do dyżurującego przedszkola. Jeśli rodzic zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia wniosek do każdej placówki osobno.
  • 31 maja 2024 roku w dyżurujących przedszkolach zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny oraz listy rezerwowe dzieci oczekujących na przyjęcie w momencie zwolnienia miejsca.

Link do
Zarządzenia Nr WAO.0050.11.2024 Burmistrza Łomianek z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego w roku 2024 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łomianki

Zarządzenie Nr WAO.0050.11.2024 Burmistrza Łomianek z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego w roku 2024 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łomianki – 2024 – BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach (lomianki.pl)

Scroll to Top
Skip to content