• POWITANIE

  Witaj w grupie Grzybki

 • Zajęcia dodatkowe

  Język angielski:

  poniedziałek – 9:15

  czwartek – 9:40

  Rytmika:

  wtorek – 14:45

 • Pracownicy grupy:

  Dorota Zakrzewska – zakrzewska.przedszkoledabrowa@edulomianki.pl

  Maryna Bykonya – m.bykonya@edulomianki,pl

  Poniedziałek – Piatek : 7:00 12:00 , 12:00 – 17:00 – przemiennie , zmianowo.

  Wioletta Grzelak – poniedziałek – piątek – 8:00 – 16:00

  PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW:

  1. Dla mamy Nadii, pani Darii Jarzyna za przyniesienie materiałów plastycznych.
  2. Dla mamy Szymonka, pani Magdy Pajka – Astrau za przyniesienie materiałów plastycznych.
  3. Dla mamy Zosi , pani Beaty Polc za przyniesienie książeczek, kolorownek, układanek dla dzieci, papieru xero ,kleju i kredek.
  4. Dla mamy Lidzi, pani za przyniesienie kredek.
  5. Dla mamy Basi, pani Aleksandry Czyżewskiej za przyniesienie kredek.
  6. Dla mamy Rodziców Leonka, państwa Jakubowskich za przyniesienie papieru xero i kleju.
  7. Dla mamy Mateuszka, pani Weroniki Jankowskiej za przyniesienie kredek i kleju i naklejek.
  8. Dla mamy Antosi, pani Sylwii Jasińskiej za przyniesienie kredek i kleju.
  9. Dla mamy Ignasia , pani Justyny Jasińskiej za przyniesienie kredek i kleju.
  10. Dla Rodziców Filipka, państwa Krakowskich za przyniesieni kleju , kredek i papieru xero.
  11. Dla mamy Hani, pani Justyny Serwon za przyniesienie kartek xero i kredek.
  12. Dla taty Zosi, pana Mateusza Rodak za przyniesienie kredek
  13. Dla Rodziców, Izy i Julka , Państwa Sokołowskich za przyniesienie kleju.
  14. Dla mamy Marysi, pani Doroty Węcławek za przyniesienie kredek.
  15. Dla taty Stasia, pana Jakuba Witczuk za przyniesienie kredek i kleju.
  16. Dla mamy Kubusia , pani Marleny Żebrowskiej za przyniesienie kleju, kredek i papieru xero.
 • Tematy kompleksowe:

  TEMATY KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC LISTOPAD

  1.NA STAREJ FOTOGRAFII

  2.JESIENNA MUZYKA.

  3.MALI ARTYŚCI.

  4.CIEPŁO I MIŁO.

 • (brak tytułu)

  ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

  • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
  • Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.
  • Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.
  • Rozwijanie sprawności manualnej podczas klejenia, lepienia.
  • Rozwijanie sprawności w posługiwaniu się nożyczkami – próby cięcia po linii prostej.
  • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
  • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
  • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
  • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
  • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą, przeliczanie sylab w wyrazach.
  • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
  • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.
  • Nauka piosenek i pląsów.
  • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
  • Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawca, szewca, malarza, ich roli w życiu społecznym.
  • Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).
  • Rozwijanie postawy szacunku do innych osób – dzieci i dorosłych;
  • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych w sytuacjach wymagających przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania.
  • Zachęcanie do szukania wsparcia w sytuacjach dla dziecka trudnych.
  • Wdrażanie do panowania nad emocjami, zwłaszcza trudnymi.
 • (brak tytułu)

  ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIAC PAŹDZIERNIK:

  • Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.
  • Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
  • Koncentrowanie uwagi na innych osobach.
  • Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.
  • Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
  • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią –     w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
  • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
  • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
  • Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.
  • Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
  • Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.
  • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
  • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: park, las, borowik, maślak, cebula.
  • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
  • Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.
  • Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.
  • Nauka piosenek i pląsów.
  • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
  • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt.
 • Zdjecia

  Zdjęcia – Grzybki – proszę kliknąć w napis

Scroll to Top
Skip to content