• Witamy w Tropicielach

  Wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym

 • PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW
  • dziękujemy rodzicom Zuzi N. za pomoc przy składaniu zabawek i za zaangażowanie przy zakupie materiałów pomocniczych do nauki,
  • dziękujemy tacie Kuby W. i mamie Wiktorii P. za zakup kleju do grupy,
  • dziękujemy rodzicom Marcelinki S., mamie Dominiki D., mamie Stasia R., mamie Alka Z. za papier xero,
  • dziękujemy mamie Alka Z. za piękne kwiatki oraz za ozdoby Świąteczne na okna w sali,
  • dziękujemy mamie Marcelinki S.za zakup choinki i ozdoby Świąteczne do sali,
  • dziękujemy mamie Klary i Leonka za ozdoby choinkowe,
  • dziękujemy mamie Oliwiera za ozdobioną choineczkę do sali.,
  • dziękujemy Radzie Rodziców za zaangażowanie w organizację przedszkolnych atrakcji.
 • W grupie pracują:

  Mańkowska Wiesława – mankowska.przedszkoledabrowa@edulomianki.pl

  Orlecka Ewa – e.orlecka@edulomianki.pl

  od 7.30 – 12.00 do 16.30 ( zmiany tygodniowe )

  pracownik obsługi : Ayouty Renata

 • TEMATY KOMPLEKSOWE

  WRZESIEŃ:

  1. W przedszkolu.
  2. Moja miejscowość.
  3. Ja, ty i środowisko.
  4. Dary jesieni.

  PAŹDZIERNIK:

  1. W zdrowym ciele zdrowy duch.
  2. Jesienią w parku.
  3. Jesienią w lesie.
  4. Przygotowania do zimy.

  LISTOPAD

  1.Na starej fotografii.

  2.Mój dom-Polska.

  3.Jesienna muzyka.

  4.Mali artyści.

  5.Cieplo i zimno.

  GRUDZIEŃ

  1.Świąteczne pocztówki.

  2.Zwierzęta zimą.

  3. Spotkanie przy wigilijnym stole.

  4. Świąteczne zwyczaje.

 • ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

  WRZESIEŃ

  • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
  • Poznanie topografii przedszkola.
  • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
  • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
  • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
  • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.
  • Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
  • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
  • Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.
  • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.
  • Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.
  • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
  • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.
  • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
  • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
  • Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.
  • Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;
  • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
  • Nauka piosenek i pląsów.
  • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
  • Zestawy ćwiczeń porannych nr: 1, 2. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 1, 2.
  • Zabiegi higieniczne – wdrażanie do dbałości o własne zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
  • Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych; prowadzenie obserwacji dzieci.
  • Zabawy z powitanką – rozwijanie miłej i przyjaznej atmosfery w grupie.
  • „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków.
  • Dzień  Przedszkolaka.

  PAŹDZIERNIK

  • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
  • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów.
  • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
  • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki.
  • Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.
  • Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.
  • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
  • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
  • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.
  • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, L, m, M; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.
  • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.
  • Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.
  • Nauka piosenek i pląsów.
  • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
  • Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.
  • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej  – rozwijanie myślenia logicznego.
  • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
  • Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.
  • Poszerzanie słownika dzieci o nazwy dyscyplin sportowych, drzew.
  • Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym.
  • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.
  • Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami
  • Zestawy ćwiczeń porannych nr: 3, 4.
  • Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 3, 4.

  LISTOPAD

  • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
  • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.
  • Utrwalenie znajomości symboli narodowych.
  • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
  • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
  • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
  • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń, sekwencji czasowych.
  • Rozwijanie słownika dziecka o pojęcia dotyczące filharmonii, zawodu muzyka, malarza, rzeźbiarza.
  • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.
  • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2, 3 oraz liter e, E, t, T, d, D, i, I; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.
  • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.
  • Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy;
  • Nauka piosenek i pląsów.
  • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
  • Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.
  • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
  • Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.
  • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.
  • Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.
  • Zestawy ćwiczeń porannych nr: 5, 6.
  • Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 5, 6.

  GRUDZIEŃ

  • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
  • Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
  • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
  • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
  • Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
  • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
  • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
  • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia i Mikołajem.
  • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
  • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech.
  • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
  • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.
  • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
  • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej (kolejność czynności).
  • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
  • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
  • Wprowadzenie liter k, K, u, U; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.
  • Nauka piosenek i pląsów.
  • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
  • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
  • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.
  • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
  • Poznanie funkcji instytucji usługowych na przykładzie poczty.
  • Poznanie dawnych i współczesnych sposobów komunikowania się i przesyłania informacji.
  • Zestaw ćwiczeń porannych nr 7, 8.
  • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7, 8.
 • Ramowy rozkład dnia:

    7:30 – 8:15Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, itp. Praca wyrównawcza- indywidualna i zespołowa, praca z dzieckiem zdolnym – indywidualna i zespołowa. Porządkowanie miejsca pracy i zabawy.
    8:15 – 8:30Ćwiczenia poranne. Czynności osobisto-higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.
  8:30 – 9:00Śniadanie  
  9:00 – 9:15Przygotowanie do wyjścia do ogrodu.
  9:15 – 10:15Pobyt w ogrodzie – obserwacje przyrodnicze, zabawy na sprzęcie ogrodowym, zabawy dowolne.
  10:15 – 10:30Powrót z ogrodu, pobyt w szatni.  
  10:30 – 10:45Przygotowanie do zajęć.  
  10:45 – 11:45Zajęcia organizowane z całą grupą.
    11:45 – 12:00Zabawa ruchowa. Czynności osobisto-higieniczne w łazience. Przygotowanie obiadu.
  12:00 – 12:45Obiad.  
  12:45 – 13:00Odpoczynek.
  13:00 – 14:20Zajęcia organizowane z całą grupą. Zabawa ruchowa.
  14:20 – 14:30Czynności osobisto-higieniczne oraz przygotowanie do podwieczorku.
  14:30 – 15:00Podwieczorek.
  15:00 – 16:30Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, itp. Praca wyrównawcza – indywidulana i zespołowa, praca z dzieckiem zdolnym – indywidualna i zespołowa. Porządkowanie miejsca pracy i zabawy.

  Język angielski : poniedziałek godz. 10.40

                             czwartek godz. 11.10

 • Co się wydarzyło?

  Obchodziliśmy:

  Dzień Kropki, Dzień Przedszkolaka, Dzień chłopaka, Dzień dziewczynki, Dzień drzewa, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Scroll to Top
Skip to content