Kadra

Funkcję dyrektora od 1.08.2022 roku pełni mgr  Marzena Pręgowska, która wyznaczyła kierunek działalności placówki, dbając o ciągłe podnoszenie jakości pracy oraz kwalifikacji i wiedzy pedagogicznej nauczycieli, jak również podejmowanie nowatorskich form i metod pracy.

Kadra przedszkola

jest wysoce wykwalifikowana – systematycznie aktualizuje i uzupełnia kwalifikacje zawodowe
nabywa wiedzę i umiejętności, które stosuje w pracy, a swoje osiągnięcia upowszechnia
ustawicznie podnosi jakość kształcenia, ma ukończonych wiele form doskonalenia zawodowego
zaspakaja potrzeby dzieci związane z wiekiem, zróżnicowanym rozwojem i różnorodnymi zainteresowaniami
umiejętnie diagnozuje potrzeby dzieci
praktycznie wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania, projektowania systemu badania osiągnięć dzieci
stosuje zróżnicowane i aktywizujące metody pracy
zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
podmiotowo traktuje dziecko
prowadzi eksperymenty i innowacje pedagogiczne
tworzy warunki do działalności poza zajęciowej
wymienia się doświadczeniami zawodowymi z innymi przedszkolami
ma bezpośredni kontakt z dzieckiem, jego rodzicami i umiejętnie z nimi współpracuje
jest przygotowana do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
wspiera kształcenie dzieci szczególnie uzdolnionych oraz z trudnościami edukacyjnymi
myśli w kategoriach wspólnych strategii i dostosowuje swoją indywidualną aktywność dla kompleksowych potrzeb całej organizacji
umiejętnie pracuje w zespole i wykorzystuje zasady komunikacji interpersonalnej
posiada walory estetyczne i moralne
przestrzega regulaminu pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa

Pracownicy Przedszkola

Marzena  Pręgowska – Dyrektor

Kadra dydaktyczna:

Ilona Przedpełska – nauczyciel poczatkujący

Marianna Krauze – nauczyciel mianowany

Wiesława Mańkowska – nauczyciel mianowany

Agnieszka Sicińska – nauczyciel mianowany

Dorota Zakrzewska – nauczyciel mianowany

Wioleta Kwiatkowska  – nauczyciel języka angielskiego

Maryna Bykonya – nauczyciel początkujacy

Ewa Orlecka – nauczyciel kontraktowy

Dorota Konopka – nauczyciel mianowany

Beata Polc – nauczyciel początkujacy

Natalia Obrębowska – nauczyciel początkujący

Specjaliści:

Luiza  Paplińska  Muc– logopeda

Agnieszka Sicińska – pedagog specjalny

Urszula Krawiec – psycholog, nauczyciel rytmiki

REFERENT:

Natalia Gac – referent

Scroll to Top
Skip to content