Założenia dydaktyczne Wrzesień

1 TYDZIEŃ – W MOIM PRZEDSZKOLU

– zapoznanie się z postacią przewodnią – Pakiem

– poznanie topografii przedszkola

– kształtowanie umiejętności współpracy w zabawie

– przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu

– posługiwanie się pojęciami oznaczającymi nastrój i emocje

– redagowanie kodeksu grupy

– rozwijanie sprawności fizycznej

2 TYDZIEŃ – MÓJ DOM

– rozwijanie czynnego słownika o pojęcia związane z domem

– kształtowanie myślenia logicznego

– rozpoznawanie i nazywanie krajobrazu miejskiego

– kształtowanie umiejętności pracy w zespołach

– rozwijanie umiejętności językowych – odpowiadanie na pytania

– rozpoznawanie i nazywanie krajobrazu wiejskiego

– wyjaśnianie zasad ruchu drogowego

– rozwiązywanie zagadek

– kształtowanie percepcji słuchowej

3 TYDZIEŃ – JA, TY I ŚRODOWISKO

– dostrzeganie różnic w wyglądzie pomiędzy różnymi osobami

– rozwijanie zainteresowania czytaniem globalnym

– rozwijanie doznań sensorycznych

– stosowanie się do umów i reguł w zabawach

– kształtowanie umiejętności właściwego i dokładnego mycia rąk

– rozwijanie słownika – nazywanie pracowników służb: strażak, policjant

– kształtowanie koordynacji wzrokowo-słuchowej podczas wycinania

– rozwijanie umiejętności językowych – poprawne wypowiadanie się pod względem gramatycznym

– 4TYDZIEŃ – DARY JESIENI

– kształtowanie logicznego myślenia i przeliczania

– nazywanie części warzyw

– przestrzeganie zasad higieny

– kształtowanie percepcji słuchowej – wysłuchiwanie głoski O

– rozpoznawanie i nazywanie różnych owoców

– kształtowanie celności i zręczności podczas zabaw

Scroll to Top
Skip to content