Ramowy rozkład dnia:

  7:30 – 8:15Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, itp. Praca wyrównawcza- indywidualna i zespołowa, praca z dzieckiem zdolnym – indywidualna i zespołowa. Porządkowanie miejsca pracy i zabawy.
  8:15 – 8:30Ćwiczenia poranne. Czynności osobisto-higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.
8:30 – 9:00Śniadanie  
9:00 – 9:15Przygotowanie do wyjścia do ogrodu.
9:15 – 10:15Pobyt w ogrodzie – obserwacje przyrodnicze, zabawy na sprzęcie ogrodowym, zabawy dowolne.
10:15 – 10:30Powrót z ogrodu, pobyt w szatni.  
10:30 – 10:45Przygotowanie do zajęć.  
10:45 – 11:45Zajęcia organizowane z całą grupą.
  11:45 – 12:00Zabawa ruchowa. Czynności osobisto-higieniczne w łazience. Przygotowanie obiadu.
12:00 – 12:45Obiad.  
12:45 – 13:00Odpoczynek.
13:00 – 14:20Zajęcia organizowane z całą grupą. Zabawa ruchowa.
14:20 – 14:30Czynności osobisto-higieniczne oraz przygotowanie do podwieczorku.
14:30 – 15:00Podwieczorek.
15:00 – 16:30Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, itp. Praca wyrównawcza – indywidulana i zespołowa, praca z dzieckiem zdolnym – indywidualna i zespołowa. Porządkowanie miejsca pracy i zabawy.

Język angielski : poniedziałek godz. 10.40, czwartek godz. 11.10.

Rytmika : wtorek godz.12.30, środa godz. 11.45.

Scroll to Top
Skip to content