Listopad

Założenia dydaktyczno-wychowawcze dla grupy KRASNALE na listopad

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.

Rozmowy o członkach rodziny.

Budzenie szacunku i przywiązania do symboli narodowych- przypomnienie barw flagi i godła państwowego

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności  orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 5 i nr 6.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5 i nr 6.

TEMATY TYGODNIOWE DLA GRUPY KRASNALI NA MIESIĄC LISTOPAD

  1. NA STAREJ FOTOGRAFII
  2. POLSKA MOJA OJCZYZNA
  3. JESIENNA MUZYKA
  4. MALI ARTYŚCI
  5. CIEPŁO I MIŁO
Scroll to Top
Skip to content